Opłaty

Notariuszowi w związku z dokonywaniem czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2004.148.1564). Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (obecnie 23%).

 

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.