Godziny urzędowania

Kancelaria czynna jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 9:00 – 17:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 9:00 – 17:00
Piątek 9:00 – 16:00

Dokonanie czynności notarialnej w innym dniu lub w innych godzinach jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem.

Notariusz dokunuje czynności notarialnych w Kancelarii Notarialnej.
Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności
Przed wyznaczeniem terminu dokonania czynności należy skontaktować się z Kancelarią – osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem internetu – w celu uzyskania informacji o dokumentach, jakie należy dostarczyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Jędzura notariusz w zabrzu