Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusz Agnieszkę Jędzura, mieszcząca się w Zabrzu przy ulicy Wolności 299, gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Fachową obsługę zapewniają zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1)   sporządza akty notarialne:

 • umów sprzedaży,
 • darowizny,
 • zamiany,
 • dożywocia,
 • umów spółek prawa handlowego,
 • ustanowienia służebności,
 • hipoteki,
 • inne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

2)   sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

3)   sporządza poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

4)   spisuje protokoły, w tym między innymi zgromadzeń spółek prawa handlowego,

5)   przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

6)   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

7)   sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

8)   sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kancelaria notarialna zabrze wolności 299